Vážení zákazníci a příznivci hnojiv JUNGLE indabox od českého výrobce NUMAZON. Vítejte na novém eshopu jungletek.cz, který nahrazujeme původní na jungleindabox.cz.

Jungleindabox info ph stable

ph stable

Samostatné pufrační mechanismy pomáhající udržovat stabilní pH zálivkového roztoku jsou specialitou našeho hydroponického hnojiva. Budete příjemně překvapeni snížením spotřeby přípravků na úpravu pH zálivky. V některých případech, dle kvality místní vody, jejich používání zcela odpadne.

Pro nejlepší příjem živin je potřeba udržovat kyselost prostředí v okolí kořenů v poměrně úzkém rozmezí pH a to v rozmezí 5.6-6.5 pH jak vidíte na grafu. Samotná zkratka pH byla zavedena pro zjednodušení informace o koncentraci volných vodíkových iontů v roztoku. Tedy tzv. vodíkový exponent - "pondus" H+ (česky "váha" H+). Stupnice je v rozmezí od pH=0 (nejkyselejší reakce) do pH=14 (nejzásaditější reakce).

Každý živý systém si vytváří několik vyrovnávacích mechanismů, v nichž působí látky schopné po určitou mez bez škod neutralizovat nadbytečné vodíkové ionty. Tyto látky nazýváme pufry. V lidské krvi je to například systém hydrogenuhličitanový (odbourávající kyselinu mléčnou vznikající při svalové námaze), systém hydrogenfosforečnanový, rovnováha okysličeného a odkysličeného hemoglobinu a další pufry bílkovinné povahy. Slovo pufr je odvozeno z "der Puffer" (nárazník), tedy roztok schopný udržovat svoji hodnotu kyselosti. Tento typ roztoku se používá i ke kalibraci přístrojů pro měření pH.

Do složení hnojiva JUNGLE indabox jsme zapracovali do každé složky samostatný pufrační mechanismus, jejichž složená kapacita vám umožní (v některých typech vod použitých k přípravě zálivky) zcela omezit nebo výrazně omezit spotřebu roztoků pro úpravu pH. Pufrační schopnosti jsou nastaveny pro tvrdost a pH vody obvyklé v průmyslově připravované - tvrdší - městské vodě. Vzhledem k vysoké koncentraci výrobků JUNGLE indabox, je celkové množství použitého hnojiva k přípravě zálivky poměrně nízké, a proto v měkkých vodách budete potřebovat přípravek pH UP, v tvrdých pH DOWN.

phoca_thumb_l_optim-rozsah-ph